In onderstaande bijlage vind je het Verzuimprotocol van Kolibrie, deze vind je ook in jouw 'Documenten' op Kolibrie Online. Hieronder een korte samenvatting wat we verwachten als je onverhoopt moet verzuimen:


Je meldt jouw verzuim zo spoedig mogelijk via Kolibrie Online (app), vóór de start van jouw werkzaamheden.


Voordat jij overgaat tot een (gedeeltelijke) verzuimmelding, heb jij al nagedacht over de eventuele mogelijkheden voor (aangepast of ander) werk die er nog zijn.

Daarnaast geef je aan wanneer je verwacht dit te kunnen oppakken. Dit bespreek jij met je opdrachtgever. Een overzicht van mogelijke werkzaamheden kan je in overleg met je opdrachtgever en de adviseur verzuim bespreken.

Jij geeft jouw verzuimmelding door via de app van Kolibrie, dit doe je op jouw 1e verzuimdag voor 10 uur in de ochtend. Na de online melding neemt de adviseur verzuim zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Houd er rekening mee dat Kolibrie in het weekend niet bereikbaar is, dus na een online ziekmelding in het weekend word je op maandag hierover teruggebeld. 


Wanneer er sprake is van een ongeval (in of buiten werktijd) dat door een ander is veroorzaakt en waardoor je (tijdelijk) niet kunt werken, dan verwachten wij van jou dat je hier melding van maakt. 


Wanneer jouw arbeidsongeschiktheid valt onder de zogenaamde ‘vangnetregeling’ of ‘no-riskpolis’, dan is het belangrijk dat we dit zo snel mogelijk bij het UWV melden. Mogelijke vangnetgevallen zijn: arbeidsongeschiktheid als gevolg van een zwangerschap en/of bevalling, orgaandonatie, (oud) WAO-status, WAJONG status of een WIA-status (WGA). Als dit op jouw situatie van toepassing is, verzoeken we je dit bij je verzuimmelding aan te geven. 


Contact met je opdrachtgever en de adviseur verzuim 

Ook na je verzuimmelding is het de bedoeling dat je regelmatig je opdrachtgever en de adviseur verzuim op de hoogte houdt over hoe het gaat. Je geeft tijdens dit gesprek aan wat je voor mogelijkheden hebt en wanneer je verwacht weer werkzaamheden (in welke vorm dan ook) op te kunnen pakken. Daarnaast verwachten wij dat je aangeeft wat je nodig hebt om te kunnen hervatten in eigen of aangepast werk. Je dient met je opdrachtgever en adviseur verzuim afspraken te maken op welke momenten je contact opneemt.


In opdracht van de adviseur verzuim wordt de bedrijfsarts ingezet. Verblijf je op een ander adres, permanent of tijdelijk, dan moet je dit altijd binnen 24 uur aan je adviseur verzuim doorgeven. 


Onjuiste melding of verblijf kan direct consequenties hebben voor je dienstverband.