Jouw reserveringen bestaan uit een tweetal componenten: vakantiegeld en verlofuren (ook wel vakantie-uren).

 

Vakantiegeld

Over ieder uur dat je werkt bouw je 8% vakantiegeld op. Dit vakantiegeld wordt jaarlijks rond eind mei/begin juni op jouw rekening gestort. Eventueel kun je het reeds opgebouwde vakantiegeld bij Kolibrie ook tussentijds volledig (of gedeeltelijk) opnemen.

 
Op verzoek kan het vakantiegeld ook direct bij iedere salarisbetaling uitgekeerd worden. Alles wat je aan vakantiegeld opbouwt wordt dan direct uitgekeerd, waardoor er in dat geval geen jaarlijks moment meer is waarop het vakantiegeld in één keer uitgekeerd wordt.

 

Let op: Over het bruto bedrag aan vakantiegeld draag je extra loonheffing/belasting af, waardoor het bedrag wat je netto ontvangt een stuk lager ligt. Het vakantiegeld wordt tegen een bijzonder belastingtarief verwerkt. Hoeveel loonheffing/belasting je precies betaald hangt af van jouw totale jaarinkomen. Het percentage wat je aan loonheffing afdraagt kan oplopen tot maximaal 49,50%.

 

Verlofuren

Naast vakantiegeld bouw je als medewerker ook verlofuren (vakantie-uren) op. Er zijn twee soorten verlofuren: wettelijk en bovenwettelijke verlofuren.


Wettelijke verlofuren
Alle medewerkers in Nederland hebben recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. De minimale opbouw bedraagt wettelijk op jaarbasis 4 x de contracturen/gemiddelde per week.


Wanneer kun je wettelijke verlofuren opnemen?
De wettelijke verlofuren kun je opnemen wanneer je vrij bent, of minder werkt dan normaal in een week. Wanneer je contracturen hebt, vul je de gewerkte uren aan tot jouw contracturen. Werk je flexibel, dan kijken we voor jouw 'normale' uren naar jouw gemiddelde uren per week.


Wanneer vervallen wettelijke verlofuren?
De wettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, blijven bij Kolibrie geldig tot en met het einde van volgend kalenderjaar. Niet opgenomen wettelijke verlofuren vervallen na afloop van het volgende kalenderjaar. Wettelijk is de vervaltermijn een half jaar, dus bij Kolibrie heb je nog een extra half jaar om jouw wettelijke verlofuren op te nemen.


Bovenwettelijke verlofuren 

In sommige branches/CAO's worden afspraken gemaakt over de opbouw van extra verlofuren bovenop de wettelijke verlofuren. Werkgevers kiezen er dan voor om werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze 'extra' verlofuren worden bovenwettelijke verlofuren genoemd.

Wanneer kun je bovenwettelijke verlofuren opnemen?
Je kunt de bovenwettelijke verlofuren op 2 manieren inzetten:
- Wanneer je vrij bent (zoals bij de wettelijke verlofuren)
- Als extraatje (eventueel bovenop gewerkte uren)
Let er wel op dat je meer loonheffing/belasting af gaat dragen naarmate je meer uren per week uit laat betalen.

Wanneer vervallen bovenwettelijke verlofuren?
De bovenwettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, blijven bij Kolibrie nog 5 kalenderjaren geldig. 


Reserveringen opnemen

Op Kolibrie Online kun je jouw verlofuren en/of vakantiegeld opnemen via de tegel 'Verlofuren of vakantiegeld aanvragen'. Via deze tegel geef je aan over welke week je wettelijke/bovenwettelijke uren of vakantiegeld op wil nemen. 


Let op: De reserveringen die je over een kalenderweek aanvraagt worden uitbetaald zoals je dat met jouw gewerkte uren gewend bent. Betaling van verlof vindt plaats na afloop van de betreffende kalenderweek bij het eerstvolgende betaalmoment.