Over ieder dat je werkt bouw je verlofuren op, om naast je werk voldoende rust te kunnen nemen. Het precieze percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op basis van het aantal werkbare-/feestdagen. Daarnaast kan het opbouwpercentage per branche/CAO verschillen.


Er zijn twee soorten verlofuren: wettelijk en bovenwettelijke verlofuren:


Wettelijke verlofuren

Alle medewerkers hebben in Nederland recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. De minimale opbouw bedraagt wettelijk op jaarbasis 4 x de contracturen/gemiddelde uren per week.


Wanneer kun je wettelijke verlofuren opnemen?
De wettelijke verlofuren kun je opnemen wanneer je vrij bent, of minder werkt dan normaal in een week. Wanneer je contracturen hebt, vul je de gewerkte uren aan tot jouw contracturen. Werk je flexibel, dan kijken we voor jouw 'normale' uren naar jouw gemiddelde uren per week.


Wanneer vervallen wettelijke verlofuren?
De wettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, blijven bij Kolibrie geldig tot en met het einde van volgend kalenderjaar. Niet opgenomen wettelijke verlofuren vervallen na afloop van het volgende kalenderjaar. Wettelijk is de vervaltermijn een half jaar, dus bij Kolibrie heb je nog een extra half jaar om jouw wettelijke verlofuren op te nemen.


Bovenwettelijke verlofuren 

In sommige branches/CAO's worden afspraken gemaakt over de opbouw van extra verlofuren bovenop de wettelijke verlofuren. Werkgevers kiezen er dan voor om werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze 'extra' verlofuren worden bovenwettelijke verlofuren genoemd.

Wanneer kun je bovenwettelijke verlofuren opnemen?
Je kunt de bovenwettelijke verlofuren op 2 manieren inzetten:
- Wanneer je vrij bent (zoals bij de wettelijke verlofuren)
- Als extraatje (eventueel bovenop gewerkte uren)
Let er wel op dat je meer loonheffing/belasting af gaat dragen naarmate je meer uren per week uit laat betalen.


Wanneer vervallen bovenwettelijke verlofuren?
De bovenwettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, blijven bij Kolibrie nog 5 kalenderjaren geldig.


Actueel saldo

Op Kolibrie Online vind je jouw actuele verlofsaldo op basis van jouw laatste salarisbetaling. Na iedere salarisbetaling berekenen we jouw saldo opnieuw. Onderaan jouw loonstrook vind je de opbouw en opname aan verlofuren binnen een periode.