Per gewerkt uur bouw je een percentage aan verlofuren (vakantiedagen) op. Dit houdt in dat als je met vakantie wilt of gewoon een dagje vrij wilt zijn, je toch gewoon doorbetaald krijgt. Er zijn twee soorten verlofuren: wettelijke verlofuren en bovenwettelijke verlofuren. 


Wettelijke verlofuren

Alle werknemers hebben recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. Dit aantal is vastgelegd in de wet en wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat je per week werkt.


Bovenwettelijke verlofuren

Werkgevers kunnen ervoor kiezen hun werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze extra verlofuren worden bovenwettelijke verlofuren genoemd.


Je beschikbaar verlofsaldo is gebaseerd op je daadwerkelijk gewerkte uren en wordt na jouw salarisbetaling bijgewerkt. Deze datum is zichtbaar onder je saldo.