Hoeveel verlofuren worden opgebouwd verschilt per medewerker op basis van het aantal contracturen/gemiddelde uren per week. Bovendien zit er een verschil in de opbouw van wettelijke verlofuren en bovenwettelijke verlofuren.

 

Opbouw wettelijke verlofuren
Het aantal wettelijke verlofuren waar je recht op hebt bedraagt 4x het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week, dan heb je recht op 80 verlofuren.

 

Opbouw bovenwettelijke verlofuren
De opbouw van het aantal bovenwettelijke verlofuren kan verschillen per bedrijf of bedrijfstak. De afspraken hierover zijn vastgelegd in je arbeidscontract of in de geldende cao.

 

Opbouw verlofuren bij zwangerschapsverlof

Ook tijdens zwangerschapsverlof bouw je verlofuren op. Deze verlofuren mogen door de werkgever niet worden gebruikt om het zwangerschapsverlof op te vangen.

 

Opbouw verlofuren bij onbetaald verlof, zorgverlof en aanvullend geboorteverlof

Je bouwt geen verlofuren op over eventueel onbetaald verlof. Uitzonderingen hierop zijn langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof.

 

Opbouw verlofuren bij ziekte

De opbouw van wettelijke verlofuren gaat door wanneer je (gedeeltelijk) ziek bent. Voor de opbouw van bovenwettelijke verlofuren kunnen andere regels gelden, deze zijn terug te vinden in je arbeidscontract of geldende cao.