Uw vakantiereservering bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en verlofuren.


Vakantiegeld:

Per gewerkt uur bouwt u 8% vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt jaarlijks automatisch eind mei of begin juni op uw rekening gestort. Uw vakantiegeld is ook tussentijds volledig (of gedeeltelijk) op te vragen via de app of Kolibrie Online. Wanneer u tijdig uw vakantiegeld opvraagt zal dit bij de eerstvolgende loonbetaling worden overgemaakt. Het vakantiegeld wordt tegen een bijzonder belastingtarief verwerkt. Dit betekent dat u hierover extra belasting gaat betalen, hoeveel hangt af van het cumulatief belastbaar inkomen. Dit kan oplopen tot maximaal 56%.


Verlofuren:

Per gewerkt uur bouwt u ook een percentage aan verlofuren op.
Verlofuren zijn opgedeeld in wettelijke en bovenwettelijke verlofuren.


Wettelijke verlofuren:

De regels rondom verlofuren bepalen dat je wettelijke verlofuren binnen 12 maanden na het opbouwjaar moet opnemen. Daarna vervallen deze dagen. De wettelijke uren die je dit jaar opbouwt vervallen dus 31 december van het volgende jaar. Conform de CAO kun je deze verlofuren opvragen ter compensatie van niet gewerkte uren. Hierbij mogen wij niet meer dan je gebruikelijke arbeidsduur per week (aan gewerkte en/of verlofuren) verwerken. De gebruikelijke arbeidsduur is het gemiddeld aantal uur van uw laatste 13 gewerkte weken.  Dit betekent dat als je bijvoorbeeld gemiddeld 24 uur werkt, je de gewerkte uren maximaal mag aanvullen met verlofuren tot 24 uur. Indien wij na uw verlofaanvraag alsnog gewerkte uren over dezelfde periode ontvangen zullen wij uw verlofaanvraag daarop aanpassen. Dit houdt in dat het mogelijk is dat er minder verlofuren worden uitgekeerd dan u oorspronkelijk heeft aangevraagd. 


Bovenwettelijke verlofuren:

Als je meer verlofuren opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van verlofuren. Voor bovenwettelijke verlofuren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij de bovenwettelijke verlofuren mogen we wel boven je gebruikelijke arbeidsduur per week verwerken indien het saldo het toelaat. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld gemiddeld 24 uur werkt, je de gewerkte uren ook mag aanvullen bovenop die 24 uur. 


Voor het opnemen van uw verlofuren is het advies om eerst uw wettelijke verlofuren op te nemen en vervolgens uw bovenwettelijke vakantiedagen dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.