Uw vakantiereservering bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en vakantiedagen.

Per gewerkt uur bouwt u 8% vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt jaarlijks automatisch eind mei of begin juni op uw rekening gestort. Uw vakantiegeld is ook tussentijds volledig (of gedeeltelijk) op te vragen via Kolibrie Online. Wanneer u tijdig uw vakantiegeld opvraagt zal dit bij de eerstvolgende loonbetaling worden overgemaakt. Het vakantiegeld wordt tegen een bijzonder belastingtarief verwerkt. Dit betekent dat u hierover extra belasting gaat betalen, hoeveel hangt af van het cumulatief belastbaar inkomen. Dit kan oplopen tot maximaal 56%.



Per gewerkt uur bouwt u ook een percentage aan vakantiedagen op. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld en is terug te vinden onderaan uw loonstrook. Conform de cao die wij hanteren, kunt u uw vakantiedagen alleen opvragen ter compensatie van een vakantie- of snipperdag. Wij mogen niet meer dan uw gebruikelijke arbeidsduur per week verwerken. Uw gebruikelijke arbeidsduur is het gemiddeld aantal uur van uw laatste 13 gewerkte weken. Wanneer u de komende weken niet of minder werkt, kunt u dus maximaal deze gebruikelijke arbeidsduur aan verlofuren per week opnemen. Uw verlof aanvragen kan makkelijk en snel via Kolibrie Online. Voor een uitgebreide omschrijving kunt u gebruik maken van bijgevoegde handleiding.