Uw salaris

oplossingen met betrekking tot uw salaris

Vakantiereservering
Uw vakantiereservering bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en vakantiedagen. Per gewerkt uur bouwt u 8% vakantiegeld op. Het vakantiegeld...
Di, 24 Jul, 2018 at 1:35 PM
Loonbelasting
Over uw salaris dient u loonbelasting te betalen. Als u in loondienst bent, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskort...
Di, 5 Sep, 2017 at 9:16 AM
Feestdagentoeslag
Kolibrie volgt de NBBU CAO. In deze CAO staat een loonverhoudingsvoorschrift (artikel 22). Dit loonverhoudingsvoorschrift houdt in dat het loon en de vergoe...
Do, 25 Jul, 2019 at 10:52 AM
Wat ga ik verdienen?
Uw opdrachtgever heeft bij uw inschrijving aangegeven wat u bruto per uur gaat verdienen. Uw opdrachtgever bepaalt op basis van uw functie wat uw bruto...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 12:02 PM
Salarisbetaling
Uw salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibri...
Do, 10 Jan, 2019 at 9:23 AM
Loonsverhoging
Mutaties (correcties en loonwijzigingen) kunnen schriftelijk door de opdrachtgever worden doorgegeven. Wanneer u het wettelijk minimumloon verdient, zal ...
Vr, 3 Aug, 2018 at 1:58 PM
Eindafrekening
Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als medewerker recht op uitbetaling van uw opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld. Het opgebouwde sal...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 11:35 AM
Reiskosten
Reiskosten worden, conform de richtlijnen van de belastingdienst, in overleg tussen u en uw opdrachtgever vastgesteld. Het verstrekken van een reisk...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 11:36 AM
Betaaldata
Bij Kolibrie kunt u een keuze maken tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie. De betalingen vinden altijd op vrijdagen plaats. R...
Do, 29 Nov, 2018 at 2:05 PM
Jaaropgave
De jaaropgave van het afgesloten kalenderjaar wordt uiterlijk in maart verstrekt. De jaaropgave ontvangt u op dezelfde wijze als hoe u uw loonstrook ontv...
Ma, 27 Feb, 2017 at 10:46 AM