Bij Kolibrie kun je een keuze maken tussen een wekelijkse of een 4-wekelijkse betaalfrequentie, tenzij jouw opdrachtgever afspraken met Kolibrie heeft gemaakt over vaste betaaldata. Al onze betalingen zijn op vrijdag, met uitzondering van de vrijdagen waarop dit vanwege een feestdag niet mogelijk is. Kolibrie verstrekt na iedere salarisbetaling een digitale loonstrook via Kolibrie Online.


Kies je voor een wekelijkse betaling, dan wordt jouw salaris na afloop van een kalenderweek op de eerstvolgende vrijdag uitbetaald.
Voorbeeld: Heb je gewerkt in week 33? Dan wordt jouw salaris op de vrijdag van week 34 overgemaakt. 


Kies je voor een 4-wekelijkse betaling, dan wordt jouw salaris na afloop van de 4-wekelijkse periode op de eerstvolgende vrijdag uitbetaald volgens dit schema (kalender 2024). 

Voorbeeld: Heb je gewerkt in week 33 tot en met 36? Dan wordt jouw salaris op de vrijdag van week 37 overgemaakt.


Binnen een kalenderjaar kun je maximaal 1 keer jouw betaalfrequentie wijzigen van wekelijks naar 4-wekelijks of andersom. 


Je kunt dit schriftelijk aanvragen indienen via helpdesk@kolibrie.nl. Uiteraard is de betaalfrequentie wel afhankelijk van de aanlevering van jouw gewerkte uren. 


Wanneer kunnen wij (nog) geen salaris uitbetalen?

-     Gedurende jouw inschrijving zal er nog geen salaris uitbetaald worden. Wij mogen jouw salaris pas uitbetalen nadat je jouw contract ondertekend hebt.

-    Wanneer wij jouw gewerkte uren niet tijdig ontvangen, schuift de betaling van de betreffende periode automatisch op naar het eerstvolgende reguliere betaalmoment.