Wat uw medewerker gaat verdienen bepaalt u als relatie van Kolibrie zelf! Kolibrie controleert of uw bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepassing zijnde CAO en/of wettelijke bepalingen.


Wanneer de medewerker geen relevante vakdiploma’s bezit, ontvangt de medewerker minimaal het Wettelijk Minimumloon op basis van leeftijd.


Wanneer de medewerker in het bezit is van relevante vakdiploma’s wordt deze ingeschaald conform het loongebouw van de van toepassing zijnde cao. Op basis van functie en ervaringsjaren ontvangt de medewerker minimaal het bruto uurloon wat voor u van toepassing is volgens dit loongebouw. U kan hier alleen in positieve zin van afwijken. 


Het is mogelijk om het salaris op ieder gewenst tijdstip te verhogen. Het is echter niet mogelijk het salaris te verlagen.