Uw medewerker dient over het salaris loonbelasting te betalen. Wanneer een medewerker in loondienst is, houdt de werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze korting heet de loonheffingskorting. Loonheffingskorting betekent dat de medewerker korting krijg op de loonheffing die over het salaris betaalt dient te worden. Als de loonheffingskorting wordt toepast, betaalt de medewerker minder loonheffing en ontvangt meer netto loon.


Hoe werkt loonheffingskorting?

Wanneer een medewerker werkt, heeft men recht op korting op de loonbelasting die wordt ingehouden op het salaris. Werkt uw medewerker tegelijkertijd bij meer dan één werkgever dan doet men er verstandig aan om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar men het meest verdient. Heeft de medewerker een uitkering en tegelijkertijd een baan dan raden wij de medewerker aan contact op te nemen met de uitkeringsinstantie.  


Ten tijde van de inschrijving heeft uw medewerker aangegeven op de inschrijfkaart of men wel of geen gebruik wenst te maken van de loonheffingskorting. Wanneer men dit op een later moment wil wijzigen, kan dit door middel van het formulier 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen'. Deze kunt u hier downloaden. Het formulier dient voorzien te zijn van de handtekening van de medewerker. Deze volledig ingevulde loonbelastingverklaring kunt u mailen naar helpdesk@kolibrie.nl of versturen naar:


Kolibrie Horeca Payrolling

t.a.v. administratie

Postbus 465

5000 AL Tilburg


Let op: Uw medewerker kan alleen wijzigingen aanbrengen in de loonheffingskorting met ingang van de eerste dag van de periode. Wanneer uw medewerker een wekelijkse salaris uitbetaling ontvangt kan een wijziging alleen doorgevoerd worden op maandag. Heeft de medewerker gekozen voor een 4-wekelijkse uitbetaling dan kan het per de eerste maandag van de periode.