Bij beëindiging van je dienstverband heb je als medewerker recht op uitbetaling van jouw opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld. Het opgebouwde saldo aan vakantiedagen en vakantiegeld wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kolibrie maakt de eindafrekening op binnen vier tot zes weken na de beëindiging van het dienstverband.