Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als medewerker recht op uitbetaling van uw opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld. Het opgebouwde saldo aan vakantiedagen en vakantiegeld wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Conform de NBBU CAO heeft Kolibrie vier tot zes weken de tijd om een eindafrekening op te maken.