Over je loon betaal je altijd belasting en premie volksverzekeringen: dit heet loonheffing. 

Kolibrie houdt deze loonheffing voor je in, maar niet over alle inkomsten uit loondienst wordt loonheffing ingehouden.

Zo wordt er geen loonheffing verwerkt over "fooien". 


Tijdens de loonaangifte over het afgelopen belastingjaar dien je dit daarom zelf te doen.
Voor meer informatie over fooien en de loonheffing die jedaarover moet afdragen verwijzen wij je door naar deze pagina.